Klinisch Chemicus Albert Zwart van U Diagnostics hekelt hoe ‘overheden en belangengroeperingen de zo noodzakelijke COVID-19 testcapaciteit in gijzeling nemen’. In een open brief stelt hij dat dit ‘Deels uit onwetendheid, deels uit vasthoudendheid aan beleid dat aantoonbaar niet deugt’ komt. En verder: ‘Kennelijk deels ook uit het laten prevaleren van het eigen belang boven dat van de Nederlandse bevolking.’ Hij verbaast zich dat U Diagnostics, dat samenwerkt met het Duitse contractlab ‘Labor Dr. Wisplinghoff’, niet gevraagd wordt om de beschikbare 5.000 COVID-19 per dag in te zetten, om zo de testcapaciteit verder op te kunnen schalen. Lees de hele open brief van Zwart, een van de eerste oprichters van een zelfstandig laboratorium voor het gehele spectrum aan laboratoriumdiagnostiek voor met name de eerstelijnsgezondheidszorg.