Axel Semrau heeft ook maatregelen genomen om de gevolgen van het Corona-virus tot een minimum te beperken.Govert Schröder, Business Development Manager meldt: "Alle medewerkers van customer support, marketing en financiële administratie werken vanaf huis. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de service techniekers om op gepaste afstand onderhoud te doen aan apparatuur en worden installaties met FAT-test voorbereid. Alle telefoonlijnen en email zijn operationeel. Per geval wordt bekeken hoe de beste ondersteuning gegeven kan worden. Gezondheid van klant en Axel Semrau staan voor op - maar vrijgifte van levensmiddelen moet wel gewaarborgd blijven."