Nog altijd wordt het face to face trainingen geven, of in consultancy voorzien, bemoeilijkt door de corona-pandemie. Dit hoeft geen beperking te zijn natuurlijk, integendeel, ik zie ook graag de kansen die dit biedt. Ook ik heb liever live contact, omdat je dan de non-verbale signalen beter oppikt, echter is dat nu niet altijd mogelijk. Laten we verstandig zijn, toch die broodnodige afstand bewaren en met ons allen hier zo efficiënt mee omgaan en effectief rendement uit halen. De reistijden zijn fors afgenomen, de vergaderingen zijn meer efficiënt en dientengevolge blijft er meer tijd over voor kwaliteit. Herschrijven van procedures, werkvoorschriften, processen tegen het licht houden, alles komt nu bijna in sneltreinvaart voorbij. Audits kunnen veelal prima op afstand worden uitgevoerd, we worden met ons allen steeds creatiever op dat punt. Mocht je nu denken, he dat past prima bij onze organisatie, ik wil er iets meer over weten, hoe doe je dat nu dan? Bel of mail gerust. Coronaproof samen kwaliteit leveren, wat een kans.

Geschreven door