Chemisch recyclen van kunststoffen is in opmars. Met de door de EU gestelde klimaatdoelen voor een circulaire economie voor kunststoffen van 2050 in zicht, zijn meerdere bedrijven volop bezig processen te ontwikkelen en te optimaliseren. Het doel is om kunststofafval te gebruiken als grondstof voor de productie van een breed scala aan nieuwe chemicaliën en kunststoffen (bijv. nafta), zodat het niet meer nodig is aanspraak te maken op nieuwe voorraden fossiele grondstoffen. Wat kan Suurmond in dit proces voor u betekenen? Het proces van chemische recycling verloopt in verschillende stappen, waarbij meerdere typen apparatuur nodig zijn. Wij starten, in samenspraak met u, met een inventarisatie van wensen en behoeften als het gaat om de oplossing voor uw proces. Vervolgens werken we vanuit uw P&ID en uw proceskennis naar een eerste schets en prijsindicatie. Gezamenlijk selecteren wij de juiste componenten voor uw systeem en volgt de offerte. Nadat de overeenkomst is gesloten, gaan wij aan de slag on het geheel samen te bouwen. Suurmond biedt oplossingen in de vorm van drukreactoren, doseersystemen, procespompen en filtratie, maar kan ook in samenwerking met u en geselecteerde partners complete oplossingen verzorgen. • Drukreactoren Voor het scheiden van stoffen wordt vaak gebruik gemaakt van drukreactoren. Het hart van de installatie! Wij leveren (hoge)drukreactoren van Büchi AG. De robuuste reactoren worden volgens uw processpecificaties ontworpen. Veeleisende processen zijn eerder regel dan uitzondering. • Doseersystemen Voor het toevoegen van bijvoorbeeld oplosmiddelen, additieven, katalysatoren en/of chemicaliën in vloeibare vorm, worden vaak doseersystemen ingezet. Suurmond levert uiterst nauwkeurige, pulsatievrije doseersystemen vanaf µl/uur tot > 35 l/min! Met pulsatievrije doseringen zijn de kwaliteit en efficiëntie van uw doseerproces gewaarborgd. Doelen als het minimaliseren van de hoeveelheid gebruikte additieven, de verhoogde controle op een reactie of verbetering van de homogeniteit van het mengen tijdens het hele proces, zijn alleen te bereiken met zeer nauwkeurige en pulsatievrije dosering van additieven. • Procespompen Voor het nauwkeurig doseren, overbrengen en circuleren van vloeistoffen en smeerolie, het verpompen vanuit vacuüm en het opbouwen van druk, leveren wij pompen die specifiek voor de toepassing worden uitgelegd. Tandwielpompen zijn ook zeer geschikt voor veeleisende processen met extreme parameters, ook onder gevaarlijke omstandigheden. • Extrusie & Filtratie De MAAG booster pompen, type extrex, worden gebruikt om de drukval te overwinnen die bijvoorbeeld door fijnfiltratie wordt veroorzaakt. Daarnaast zorgen deze boosterpompen voor een constante en stabiele smeltstroom voor het waarborgen van uitstekende productkwaliteit. Verschillende typen zeefwisselaars van MAAG kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van uw eindproduct te verhogen. MAAG heeft proces-continue en -discontinue zeefwisselaars in hun portfolio. Voor uiteenlopende productieprocessen kunnen we een economische en passende oplossing bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvullende informatie! Let's talk!

Recycling