Regelmatig krijgen wij de vraag van klanten welke bewaartermijn zij moeten hanteren voor het veiligheidsinformatieblad(VIB). Het antwoord hierop is: Het is niet verplicht maar het ligt wel voor de hand uit het oogpunt van aansprakelijkheid. Om deze reden is het verstandig het VIB te bewaren * Iedere fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur is verplicht alle informatie die hij nodig heeft om aan de REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar dient te bewaren (Artikel 36 van REACH). Om veilig te kunnen werken met stoffen dienen risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk te zijn. Het ligt dan ook voor de hand hiervoor het veiligheidsinformatieblad te raadplegen. * Ook leveranciers die stoffen en mengels leveren zijn verplicht om alle informatie hiervan tot 10 jaar na de laatste levering te bewaren. Ook hier ligt het voor de hand om hiervoor het (oude) veiligheidsinformatieblad te gebruiken. * De bewaartermijn van het veiligheidsinformatieblad is dus niet wettelijk vastgelegd. Het is echter wel verstandig deze te bewaren vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid. Gooi daarom oude veiligheidsinformatiebladen dus niet weg, maar bewaar deze in het archief.

Geschreven door