De MQC+ benchtop NMR analyzer van Oxford Instruments meet olie, vet, water en fluor in een verscheidenheid aan monsters, en is helemaal toegerust op het gebruikt voor kwaliteitscontrole. Een analyse met behulp van de MQC+ duurt van enkele seconden tot enkele minuten, wat betekent dat een groot aantal monsters snel en efficiënt kan worden verwerkt. Aangezien NMR signalen in het gehele monster worden gegenereerd, en niet alleen aan het oppervlak, worden nauwkeuriger metingen gewaarborgd. Daarbij blijft het monster in tact, zodat monstermateriaal weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld andere analyses. Vermalen of andere vormen van monsterbereiding zijn overbodig. Monsters worden direct overgebracht in een monsterbuis, geconditioneerd en vervolgens geanalyseerd. Oplosmiddelen of andere chemicaliën zijn dus ook niet nodig bij gebruik van de MQC+ NMR-methode. Wat een aanzienlijke besparing oplevert ten aanzien van afvalverwerking, opleidingskosten en zuurkast ruimte. De MQC+ NMR analyzer is ontworpen vanuit de gedachte dat vrijwel iedereen in het lab er eenvoudig mee kan werken. Dat scheelt tijd en u bent veel flexibeler. Laboranten zullen snel vertrouwd zijn met de MQC+. De software biedt stapsgewijze begeleiding met heldere aanwijzingen op het scherm. Een licht-indicator rond de ingang van de monsterkamer geeft duidelijk de status aan. De aanwijzingen op het scherm kunnen worden aangepast, en weergegeven in elke taal. Veel industrietakken vereisen het snel, nauwkeurig, betrouwbaar en eenvoudig meten van de hoeveelheid viskeuze of vloeibare component in aanwezigheid van andere vaste materialen. De MQC+ voldoet hieraan en draagt daarmee bij aan een consistenter fabricageproduct, betere procescontrole en lagere kosten.

Geschreven door