MVO is de ketenorganisatie voor oliën en vetten, is in 2013 in het leven geroepen door bedrijven uit de keten van plantaardige oliën en dierlijke vetten. MVO is een brancheorganisatie die de hele keten van vetten en oliën beslaat en die het sectorbelang dient. De vereniging is voortgekomen uit het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, dat per 1 januari 2015 bij wet is opgeheven. Sinds een aantal jaar is hieruit eveneens de Benelux Lipid organisatie ontstaan. Deze organisatie heeft als doel om kennis en nieuwe ontwikkelingen binnen deze groep onder de aandacht te krijgen. Dit wordt bereikt door het organiseren van workshops, cursussen en seminars. Daarnaast is de Benelux Lipid Netwerk onderdeel van de Europese EuroFed Lipid organisatie. Anaspec Solutions is een organisatie die met name voor de oliën en vetten een indrukwekkend pallet aan mogelijkheden kan aanbieden specifiek voor deze sector. De doelstelling is om analyses steeds verder te automatiseren en te vereenvoudigen. Diverse instrumenten binnen de organisatie hebben deze voordelen. De bekendste hiervan is de Lipid Quant FT-NIR spectrometer voor de analyses in eetbare oliën en vetten, biodiesel en frituurvetten. Meeteigenschappen die voorheen veel tijd en giftige chemicaliën gebruikten behoren hiermee tot het verleden. Voor de SFC bepalingen heeft Anaspec Solutions een compleet geautomatiseerde meetopstelling geplaatst tijdens deze bijeenkomst. De gehele NMR opstelling is conform ISO 8292 en compleet met alle temperatuur profielen voor de bepaling van het gehele smeltprofiel. NMR kenmerkt zich door een eenvoudige werking en het systeem is simpel in gebruik. Tijdens het seminar zal de heer Daniel Consalter aanwezig zijn en presenteert hier diverse mogelijkheden op basis van de NMR techniek. Er zijn samenwerkingsverbanden met diverse nationale en toonaangevende wetenschappelijke organisaties op gebied van MRI voor toepassingen in de agrosector o.a. EMBRAPA. (Brazilian Company for Agricultural Research). De titel van de presentatie gaat in over modern analyses en toont direct raakvlakken met Industry 4.0. de andere presentatie zal door Prof.dr.ir Imogen Foubert worden gegeven en zal gaan over het onderzoek naar interessante nutritionele lipiden afkomstig van microalgen en met de nadruk specifiek over de omega-3 vetzuren. Dit onderzoek wordt door het Food & Lipids department van KU Leuven nu alweer ruim 10 jaar uitgevoerd. Als afsluiting zal de robotspecialist alle andere analyse mogelijkheden met de robot nog eens nader toelichten. Het seminar begint om 14.15 uur en eindigt om 16.00 uur. indien u ook de ALV van Benelux Lipid Network zou willen bijwonen en met lunch dan dient u lid te worden van de Benelux Lipid Network, de kosten hiervan bedragen 75,00EUR op jaarbasis. Niet-leden betalen 100,00 EUR voor het seminar. Voor eventuele vragen over onze deelname en het programma kunt contact opnemen met Marlies de Heij.

Geschreven door