WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

icon.highlightedarticle.dark Management
100 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

WoTS Stories is een gloednieuw onderdeel van de World of Technology & Science 2022 en biedt de beursbezoeker nog meer verdieping. De WoTS Stories-lezingen, met tal van topsprekers, zijn gefocust op thema’s die op economisch, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied impact hebben: technisch onderwijs, semiconductors, robotica, kernenergie en COVID-19.

Article image of: WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

Technisch Onderwijs en de interactie met technische bedrijven

Dinsdag 27 september, van 13:00 – 16:15 uur

Drie technische bedrijven geven in een aantal korte presentaties aan hoe zij afgestudeerde professionals meenemen in hun bedrijfsvoering. Zij gaan ook in op de manier van samenwerken met het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Vier onderwijsinstellingen geven in dit interactie-seminar aan hoe zij met bedrijven samenwerken om studenten goed op het toekomstige beroep voor te bereiden. Deze voorbeelden zullen dienen als inspiratiebron voor bedrijven en andere onderwijsinstellingen. De centrale vraag is: welke kansen zien alle betrokkenen in de zaal en hoe kunnen we die inspiratie gebruiken in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven?

Article image of: WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

Het belang van de Semiconductor Industrie

Dinsdag 27 september, van 13.00 – 16:15 uur

De presentaties van Intel, TSMC en Imec geven een compleet beeld van het belang van de semiconductor-
industrie voor de hightech-industrie. In de presentaties komen investeringen, productie, R&D en de ondersteuning van start-ups aan de orde. De sprekers zullen het belang van de digitalisering, de activiteiten in Europa, de mogelijkheden van de fabricagetechnologieën en de samenwerking in de keten aanhalen. De toekomst van de semiconductorindustrie wordt getoond door enkele start-ups. Zij zullen met speciale afgezant van techleap.nl
Z.K.H. Prins Constantijn van Oranje over de toekomst van de semiconductorindustrie discussiëren.

Article image of: WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

Kerncentrales – veiligheid, robuustheid en deskundigheid

Woensdag 28 september, van 09:00 – 12:15 uur

In de afgelopen maanden zijn kerncentrales en nucleaire energie volop in het nieuws geweest. Vanaf de publicatie in het coalitieakkoord en de wereldwijde zoektocht naar alternatieven voor olie en gas, zit er een nieuwe politieke en emotionele lading in dit onderwerp. Zo nu en dan komen experts aan het woord, maar tijdens de World of Technology & Science 2022 wordt door drie sprekers technische deskundigheid naar voren gebracht over de veiligheid en robuustheid van kerncentrales. De sprekers zijn Jan van Cappelle (Stichting KernVisie), Jan Willem Spoelstra (NRG) en professor Jan Leen Kloosterman (TU Delft). Dit programma biedt het nuchtere en technische verhaal.

Robotics – Industry & Science

Vrijdag 30 september, van 09:00 – 12:15 uur

Robotica is niet meer weg te denken in de industrie, terwijl de wetenschap robots steeds verder weet te verbeteren. Bovendien zijn robots in deze tijden van personeelsschaarste broodnodig. In deze Engelstalige lezing zal Georgios Petropoulos (MIT, Stanford University, Bruegel) de impact van robotica op de werkgelegenheid, economie en de werkvreugde belichten, terwijl Julian Langowski (WUR) dieper ingaat op de impact van de natuur op biometrie. Van de boomkikker, bijvoorbeeld, valt veel te leren. Paul Buisman (Moba) vertelt hoe robots sneller inzetbaar zijn door middel van standaardisatie en Robert van Riet (MAREL) vertelt hoe robots via kunstmatige intelligentie en 3D-scans aangestuurd kunnen worden.

Article image of: WoTS Stories: hét technologische verhaal achter de actualiteit

Covid-experts voor de zorg, persoonlijke beschermings- middelen, testen en vaccins

Donderdag 29 september, van 13:00 – 16:00 uur

Gedurende de coronapandemie heeft de maatschappij diverse crisismomenten meegemaakt die met deskundigheid opgepakt zijn door experts. Hoe is dat gegaan in de zorg, de productie van bijvoorbeeld PBM’s, met coronatesten en in de ontwikkeling van vaccins? Hoe kunnen lessen uit deze tijd gebruikt worden in de toekomst? Rob van der Kolk, directeur hartcentrum Amsterdam UMC en coördinator LCH, vertelt over hoe een nauwe samenwerking zorgde voor voldoende beschermingsmiddelen en een goede ondersteuning van de zorg. Jan Groen, CEO Intravacc, gaat in op de benodigde deskundigheid bij het ontwikkelen van vaccins en het desgewenst opschalen van productie, terwijl Pier Eringa (voorzitter Testen voor Toegang) vertelt over het massaal organiseren van coronatesten met een maatschappelijk doel. Zij gaan allemaal in op de lessen voor de toekomst.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark