Er is momenteel veel te doen rond zeer zorgwekkende stoffen: kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, reproductieschadelijke stoffen, persistente, bio-accumulerende stoffen, hormoonbeinvloedende stoffen en andere stoffen met bijzondere gezondheidseffecten. Overheden willen het gebruik ervan terugdringen, sommige stoffen zullen op termijn worden verboden, en werknemers willen er gezond mee kunnen werken. Hier een stap in maken vraagt aandacht van alle betrokkenen. In deze workshop is er tijd om bij dit thema stil te staan. Deelnemers worden uitgedaagd om alternatieven te zoeken voor de zeer zorgwekkende stoffen die in hun organisatie gebruikt worden. En als er geen alternatieven zijn wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.