Elk bedrijf is verplicht om medewerkers te informeren over de gevaren die een chemisch product met zich mee kan brengen. Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak erg uitgebreid en daarom soms moeilijk leesbaar. Een werkplekinstructiekaart is niet verplicht, maar veel bedrijven kiezen ervoor om het VIB te vertalen naar een WIK. Welke gegevens plaatst u op een WIK? Hieronder een korte checklist. ✔ CAS nummer + productnaam; ✔ Ingrediënten van het chemische product; ✔ Kenmerken van het chemische product; ✔ GHS pictogrammen; ✔ EHBO advies; ✔ Handeling(en) in geval van nood; ✔ Pictogrammen beschermingsmaatregelen; ✔ Informatie over opslag en transport; ✔ Brandbestrijding/blusadvies; Vind er een wijziging plaats op het veiligheidsinformatieblad? Vergeet dan niet de werkplekinstructiekaart te voorzien van een update.

Geschreven door