Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van internationale normen voor het detecteren van micro-organismen in de agrofoodsector met PCR-methoden. Onlangs is onder Nederlands projectleiderschap de internationale norm over temperatuurprestatietesten van thermal cyclers gepubliceerd. NEN organiseert op maandagmiddag 14 februari 2022 een webinar over NEN-EN-ISO 20836 ‘thermal cyclers’.

NEN-EN-ISO 20836:2021 ‘Microbiologie van de voedselketen - Polymerase chain reaction (PCR) voor de detectie van micro-organismen - Temperatuurprestatietesten van thermal cyclers’ specificeert de eisen voor installatie, onderhoud, temperatuurkalibratie en testen van de temperatuurprestaties van standaard thermal cyclers en real-time thermal cyclers. De norm stelt laboratoria in staat om te testen of een thermal cycler (nog) geschikt is voor het beoogde gebruik en of deze voldoet aan de eisen die het laboratorium stelt.

Toepassing in meerdere sectoren

De norm is in de eerste plaats opgesteld voor laboratoria in de agrofoodsector, maar is ook geschikt voor andere laboratoria waar gebruik wordt gemaakt van PCR-methoden, bijvoorbeeld in de milieu-, gezondheids-, veterinaire en forensische sector.

Gestandaardiseerd protocol

Thermal cyclers voor PCR- of realtime-PCR-methoden worden veel gebruikt in laboratoria die moleculair biologische technieken toepassen. De analyseresultaten van deze methoden hangen af van de temperatuurprestaties van thermal cyclers. Met het protocol van NEN-EN-ISO 20836 kunnen de actuele temperatuurprestaties met de specificaties voor het beoogde gebruik worden vergeleken. Bovendien voldoet de methode aan de criteria van een metrologisch traceerbare kalibratiemethode toegepast door laboratoria die geaccrediteerd zijn volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’.

Aanmelden webinar

NEN organiseert op maandag 14 februari 2022 van 15:00 uur tot 16:30 uur het webinar over NEN-EN-ISO 20836. De projectleider van ISO 20836, Mary Span, gaat dan in op de ontwikkeling en het gebruik van deze norm. Ook worden de verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2005 toegelicht. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor het webinar. Deelname is kosteloos.

Programma

14 februari 2022

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm, het webinar of de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’, kunt u contact opnemen met Laura Mout, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Geschreven door
WebinarNENtemperatuurprestatietesten