Interscience biedt laboratoria op aanvraag de mogelijkheid de fijne kneepjes te leren van een nieuwe methode voor de analyse van ammoniak. Deze bepaling wordt snel relevanter, nu deze zwakke base een rol wordt toegedicht bij de productie van hernieuwbare energie. Zo kan ammoniak direct worden gebruikt als brandstof in verbrandingsmotoren of om elektriciteit op te wekken via brandstofcellen. Het fungeert als waterstofdrager, bevat meer energie dan vloeibare waterstof per volume en is gemakkelijker te vervoeren en op te slaan. Daarom is er (toenemende) behoefte aan NH3-analyse van hoog percentage naar laag ppb-niveau. De Faculteit Toegepaste Wetenschappen van de afdeling Chemische Technologie aan de TU Delft en het Interscience GAS-team hebben een methode ontwikkeld voor detectie van lage ammoniak, ammonia in het Engels.

Ammoniak-analyseNH3-analyseTU DelftInterscience