De ZSX Primus IV van AddspeX is een golflengte dispersieve X-stralen fluorescentie (WDXRF)-spectrometer met bovenliggende optiek. Hierbij is in tegenstelling tot de traditionele units geen kans dat de optiek wordt verontreinigd door vallend stof, poeder en/of vloeistoffen. Dit betekent minder “downtime” en voorkomt verontreinigingen in de lichtweg die verkeerde meetresultaten opleveren. Daarnaast wordt deze unit standaard voorzien van een 30 micrometer Be-venster (met verhoogde transmissie) om zo de laagst mogelijke concentraties voor de lichtere elementen te behalen. Uiteraard heeft dit zeer moderne platform ook de mogelijkheden voor micro-spot analyse, mapping, et cetera.