Op 29 oktober jl. heeft het RIVM de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt en gepubliceerd. Aan de nieuwe lijst zijn 30 nieuwe stoffen toegevoegd en 29 stoffen verwijderd sinds de vorige versie (mei 2020). Wat zijn potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen? Naast de totale ZZS-lijst is er ook een potentiële ZZS-lijst. Beide lijsten worden bijgehouden door het RIVM. Van stoffen op de potentiële ZZS-lijst is nog niet zeker of deze ZZS zijn. Reden hiervoor kan zijn belangrijke gegevens op dit moment nog ontbreken. Of omdat er nog een evaluatie moet plaatsvinden van de beschikbare gegevens. Wanneer dit onderzoek is afgerond kan een stof definitief geplaatst worden op de Totale ZZS-lijst of definitief geschrapt worden van beide lijsten. Doel van de Potentiële ZZS-lijst Wat is eigenlijk het doel van de potentiële ZZS-lijst? De potentiële ZZS-lijst is een hulpmiddel voor bedrijven en verleners van vergunningen. Het is de uitstoot van deze stoffen uit voorzorg beperken. Criteria Zeer Zorgwekkende Stoffen De ZZS criteria zijn gebaseerd op artikel 57 van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EG Europese Gemeenschap) 1907/2006. Nieuwe toegevoegde stoffen Wilt u weten welke 30 nieuwe stoffen er zijn toegevoegd aan de Potentiële ZZS-lijst van 29 oktober 2020? Of wilt u de potentiële ZZS-lijst en de totale ZZS-lijst in Excel ontvangen? Neem dan contact met mij op middels de contactbutton.

Geschreven door