Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om te beschikken over een actueel register van de gevaarlijke stoffen. Om het register actueel te houden is het belangrijk om diverse lijsten bij te houden. Regelmatig krijgen wij de vraag of het noodzakelijk is om de SVHC lijst bij te houden. In dit artikel het antwoord op deze vraag. SVHC lijst Een aantal stoffen zijn binnen de REACH-wetgeving aangeduid als very high concern. Voor deze stoffen geldt dat deze zijn opgenomen op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voor autorisatie. Maar vanuit het risico oogpunt is de SVHC lijst niet compleet. Er zijn namelijk meer stoffen die aan REACH-criteria voldoen, maar nog niet op de kandidatenlijst staan. Reden hiervoor is dat aanvullend onderzoek nodig is, of omdat de stof nog niet onder REACH is beoordeeld. Welke stoffen dat zijn? Stoffen die ontstaan tijdens het werkprocessen, denk bijvoorbeeld aan verbrandingsgassen. Maar ook stoffen waarvoor andere wetgeving van toepassing is, bijvoorbeeld medicijnen. Dat is dan ook de reden geweest vanuit het RIVM om een eigen ZZS-lijst op te stellen. ZZS lijst De totale ZZS lijst van het RIVM is groter dan de SVHC lijst. Alle stoffen die onder de CLP verordening zijn geclassificeerd als Carcinogeen, Mutageen of Reproductie-Toxisch worden bestempeld als ZZS. Maar niet al deze stoffen zijn onder REACH beoordeeld. Reden voor het RIVM om als hulpmiddel een totale ZZS lijst op te stellen voor bedrijven in Nederland. Naast de ZZS lijst is er ook nog een potentiële ZZS lijst beschikbaar. Meer informatie over potentiële ZZS kunt u vinden onder het kopje gerelateerde artikelen, onderaan de pagina van dit artikel. Bijhouden SVHC lijst noodzakelijk of niet? Zoals u wellicht heeft kunnen lezen bevat de totale ZZS lijst van het RIVM meer stoffen dan de SVHC lijst. Alle stoffen die voldoen aan de criteria van REACH artikel 57 zijn aangemerkt als ZZS, maar komen dus niet allemaal voor op de SVHC lijst. Wel is het zo dat alle genoemde stoffen op de SVHC lijst ook voorkomen op de totale ZZS lijst, opgesteld door het RIVM. Of het bijhouden van de SVHC lijst noodzakelijk is? Dat bepaald u na het lezen van dit artikel natuurlijk helemaal zelf. Hulp nodig? Wilt u meer weten over Zeer Zorgwekkende Stoffen of wilt u de meest recente ZZS lijst als Excel bestand ontvangen? Neem dan contact met mij op via de contactbutton aan de rechterzijde van dit bericht.

Geschreven door