<b>Doorbraak</b> De traceerbare, optische kalibratietool en -service is een belangrijke doorbraak voor moleculaire diagnostiek en life sciences. Met deze geavanceerde techniek worden variabelen in qPCR cyclers gemonitord en beheersbaar. Dit geeft laboratoria een beter inzicht in qPCR resultaten en van, tot nu toe, twijfelachtige of onbetrouwbare resultaten. De superieure SI-herleidbare methode vervangt technieken en methoden die niet SI herleidbaar zijn zoals biologische testen, crystal color changes en anderen. <b>Combinatie</b> De innovatieve techniek is gebaseerd op de herleidbare kalibratie van temperatuur, optische detectie en excitatie van licht van qPCR cyclers. Een unieke methode aangezien deze onderdelen zowel afzonderlijk alsook in relatie tot en met elkaar worden bepaald. Hierdoor wordt kwaliteit en juisheid van de Real-Time thermocycler gemonitord, gekalibreerd en gewaarborgd conform (inter)nationale regelegeving en normering.