Binnen CEN is er een voorstel gedaan om een norm te ontwikkelen voor de bepaling van koolstof- en stikstof isotoop ratio’s in voedingsproducten. NEN kan namens Nederlandse belanghebbenden input geven op dit voorstel. Tot en met 4 april kunnen belanghebbende partijen hun inbreng aanleveren bij NEN. De voorgestelde Europese norm beschrijft een methode om de isotoopratio’s van koolstof en stikstof in voedingsproducten te bepalen via Elemental Analyser – Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IRMS). Koolstof- en stikstof isotoopratio’s variëren tussen verschillende voedselproducten. Afhankelijk van de route die tijdens de fotosynthese gebruikt wordt, kunnen er bijvoorbeeld meer onderdelen met 12C of 13C aanwezig zijn in de plant. Zo is de stikstof isotoopratio bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de plek in de voedselketen, of van het bemestingsregime. Analyse van stabiele isotoopratio’s in voedingsmiddel kan informatie opleveren over de oorsprong van het product, eventuele vervalsing en authenticiteit. Belang van isotoopratio-analyse in voedingsproducten De introductie van deze norm zorgt voor een uniforme analyseprocedure voor de bepaling van isotoopratio’s van koolstof en stikstof in voedingsproducten, geanalyseerd met EA-IRMS. Door de voorgestelde methode kunnen testresultaten over de authenticiteit van voedingsproducten van verschillende landen en laboratoria met elkaar vergeleken worden. Voorstel opvragen Belanghebbenden kunnen het voorstel om een EN-norm te ontwikkelen voor de bepaling van isotoopratio’s van koolstof en stikstof via EA-IRMS opvragen via afc@nen.nl. Tot en met 4 april 2022 kunnen zij feedback geven op het voorstel.

Geschreven door
normNENisotoopratio