Voorstel Europese norm voor de bepaling van de 12C/13C-verhouding in honing

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Voorstel Europese norm voor de bepaling van de 12C/13C-verhouding in honing

Binnen CEN is er een voorstel gedaan om een norm te ontwikkelen voor de bepaling van het 12C/13C-gehalte van verschillende soorten suikers in honing. NEN kan namens Nederlandse belanghebbenden input geven op dit voorstel. Tot en met 4 april kunnen belanghebbende partijen hun inbreng aanleveren bij NEN.

De voorgestelde Europese norm beschrijft een methode om koolstof isotoopratio’s (12C/13C) te bepalen van verschillende soorten suikers in honing via vloeistofchromatografie gecombineerd met isotoopratio massaspectrometrie (LC-IRMS). De authenticiteit van honing kan worden vastgesteld door de verkregen isotoopratio te vergelijken met gepubliceerde richtwaarden van suikers in authentieke honing, en met waarden van suikers binnen vervalsers.

Authenticiteit van honing
De vraag naar honing is in de afgelopen jaren toegenomen, ook door de voorkeur voor natuurlijke en onbewerkte voeding. Honing wordt wereldwijd verhandeld via complexe handelsroutes. Daarmee is de controle op de kwaliteit van honing lastig, en kwetsbaar voor fraude.

Belang van bepaling isotoopratio’s in honing
In deze methode worden de technieken van vloeistofchromatografie (LC) en isotoopratio massaspectrometrie (IRMS) gecombineerd. Hiermee wordt het mogelijk om honingvervalsing met suikers afkomstig van zogenaamde C3-planten te detecteren. En het verhoogt daarnaast de gevoeligheid voor het detecteren van zogenaamde C4-suikers. Het combineren van deze technieken wint aan populariteit, en zal een multi-laboratoriumvalidatie ondergaan tijdens de ontwikkeling van de Europese norm. Hierdoor kunnen de analyseresultaten van de authenticiteit van honing goed met elkaar vergeleken worden.

Voorstel opvragen
Belanghebbenden kunnen het voorstel om een EN-norm te ontwikkelen voor de bepaling van isotoopratio’s van koolstof en stikstof via EA-IRMS opvragen via afc@nen.nl. Tot en met 4 april 2022 kunnen zij feedback geven op het voorstel.

Meer informatie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Voorstel Europese norm voor de bepaling van de 12C/13C-verhouding in honing

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer