De Europese Farmacopee, EP, en US Pharmacopeia, USP, voor UV- en UV-VIS spectroscopie zijn onlangs uitgebreid herzien, op detail niveau en qua omvang en dit kan impact hebben op uw referentiemateriaal. De meeste laboratoria die in een gereguleerde omgeving werken, hebben al een selectie van referenties voor de kwalificatie van instrumenten. Om te bepalen of er aanvullende referenties nodig zijn om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moeten de golflengte en de absorptiewaarden die in de voorgestelde analyses worden verwacht, worden gecontroleerd om na te gaan of ze in de beschikbare referenties zijn opgenomen. Zo niet, dan zijn aanvullende referenties nodig. Zo is bijvoorbeeld de Holmiumoxideoplossing de meest gebruikte golflengtereferentie, met 14 pieken voor golflengten van 240 nm tot 650 nm. Lees volledige artikel met achtergrond informatie en meerdere voorbeelden van referentiemateriaal via link `meer informatie` hieronder.