Skalar biedt met de SP2000-8 volledige automatisering van de bepaling van totaal fosfaat, stikstof en kalium (NPK) in mestmonsters conform NEN 7433 voor de voorbehandeling en conform NEN 7434, 7435 en 7436 voor de bepalingen. Na de destructie op een destructieblok wordt het rek met de buizen met destruaat op het SP2000-robotplatform geplaatst. De buizen worden per twee tegelijkertijd aangevuld met demiwater tot een volume van exact 250 ml en vervolgens gehomogeniseerd. Tijdens het aanvullen zuigt het toestel eventuele zuurdampen af met een centrifugaalpomp. Daarna volgt het uitvullen van de buizen in een monsterbuis in een monsterrek met positienummering. Vervolgens kunnen de monsterrekjes direct op de monsternemer van de SAN++ CFA-analyzer worden geplaatst. De bijbehorende FlowAccess-software importeert de monstertabel met positienummering en bijbehorend monster-ID. Hierna worden de NPK-analyses uitgevoerd volgens de gemelde NEN-normen. Aansluitend volgt de rapportage van de analyseresultaten voor verdere dataverwerking.

Skalar AnalyticalMestanal