Bij het laboratorium van Denkavit draait sinds 2014 naar tevredenheid een LIMS-applicatie. Recent werd de functionaliteit uitgebreid met opties om het verbruik, voorraadbeheer en bestellen van labbenodigdheden in het pakket te integreren. Hiervoor breidde de leverancier op klantspecificatie de bestaande beheer-template uit met nieuwe functionaliteit.

Leendert van der Ent | Fotografie: Marco Vellinga

“We hadden ook voor 2012 al een LIMS. In dat jaar besloten we zoveel mogelijk papierloos te gaan werken”, zegt Pascal Harmsen, Team Leader Laboratory Denkavit in Voorthuizen. “Dat leidde uiteindelijk tot de selectie en ingebruikname van LabWare LIMS in 2014. Het was even wennen omdat dit pakket (veel) uitgebreider was, maar na een tijdje wist iedereen waar alles zat. Iedereen werkt er tot volle tevredenheid mee.” De laatste jaren is het aantal administratieve taken flink gegroeid en de nieuwe eisen zijn allemaal in het LIMS opgenomen. Harmsen: “Zo voldoet het nog altijd aan onze vraag naar inzicht en overzicht.” Denkavit heeft er onder andere de kwaliteitsmonitoring en contaminantenmonitoring, gebaseerd op HACCP, geïntegreerd in het LIMS. Harmsen licht toe: “Als we een monster inboeken, beoordeelt LabWare automatisch of er aanvullende analyses nodig zijn, die dan ook worden toegevoegd aan het monster. Om de status en voortgang van alle monitoring inzichtelijk te maken, is een zogenaamde visual workflow gemaakt die dit grafisch weergeeft – een afgeleide van Gantt/timeline grafiek.”

33.000 monsters per jaar

Denkavit is sinds de oprichting in 1929 uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming in jongdiervoeding, kalfsvlees en diervoederingrediënten. Het familiebedrijf met 600 medewerkers exporteert naar 60 landen. De medewerkers van het centraal coördinerend laboratorium in Voorthuizen analyseren ongeveer 33.000 monsters per jaar. Het lab keurt grondstoffen en eindproducten op nutritionele componenten en contaminanten. Harmsen: “Grondstoffen kunnen pas na analyse en vrijgave worden gelost.” Daarnaast vindt er, ook vanuit het DenkaFarm Innovation Centre, uitgebreid onderzoek plaats naar (nieuwe) grondstoffen, voeders en concepten. Tot de toegepaste technologieën behoren FT-NIR, ICP, HPLC, XRF, Dumas en Kjeldahl voor stikstofbepalingen, microscopie, ELISA, gaschromatografie, vloeistofchromatografie en er vindt microbiologisch onderzoek plaats. De productielocaties in Nederland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten hebben elk een eigen laboratorium. Daarnaast zijn er verkoopkantoren in Duitsland en Spanje.

Je moet een cruiseschip kopen terwijl je een kano nodig hebt

Beheeroplossing

Recent heeft Denkavit in samenwerking met LabWare een project afgerond waarbij een ‘Standard Reagent & Inventory Template’ in het LIMS werd geconfigureerd. Harmsen: “We gebruikten een commercieel pakket om de voorraad reagentia, en andere verbruiksartikelen bij te houden, maar die werd niet meer ondersteund door de leverancier. Bij de zoektocht naar een alternatief werd in eerste instantie weer naar de commercieel verkrijgbare pakketten gekeken. Deze pakketten bleken, naast zeer kostbaar, ook veel te veel functionaliteit te bieden die wij niet nodig hadden. Je moet dan als het ware een cruiseschip kopen, terwijl je een kano nodig hebt. Dat betekent dat je het cruiseschip ook nog eens naar een kano moet gaan terug-configureren.” De vraag die opkwam was dan ook: kan het ook in het LIMS? “Ze maakten ons duidelijk dat dit op basis van de component beheertemplate zou kunnen”, vertelt Harmsen. “We hebben die bekeken en vastgesteld dat we daar in de basis inderdaad goed mee uit de voeten zouden kunnen. Het was een mooie beheeroplossing, waaraan we alleen nog een bestelgedeelte zouden moeten toevoegen.”

Domeinkennis

Daartoe koppelde LabWare een van zijn adviseurs, gespecialiseerd in deze beheertemplate, aan Denkavit. Het laboratorium zette de wensen op papier en liet zich adviseren. Harmsen is vol lof over de samenwerking. “Mijn ervaring met software consultants is dat ze goed zijn in de softwarekant, maar dat ze kennis van het domein van de klant missen om software om te zetten in een echt goede toepassing. Veel raakt dan ‘lost in translation’. Hij voelde juist haarfijn aan wat wij nodig hadden en bedoelden en kan de vertaalslag maken. En vraagt de juiste dingen. ‘Oh, je bedoelt dit?’. Het was een verademing om met hem te werken.” Bij Labware realiseren ze zich dat deze toepassing voor meer gebruikers van het pakket interessant is. De LIMS-leverancier is daarom nu bezig om de met Denkavit ontwikkelde beheeroplossing te integreren in een nieuwe versie van de component beheertemplate. Goed plan, besluit Harmsen. “Ik kan me voorstellen dat veel bedrijven het beheer van verbruiksartikelen willen koppelen aan een bestelfunctie. Wij zijn er in elk geval heel content mee.”

LIMSDenkavitLabware