Veilig en gezond werken op het laboratorium: essentieel voor laboranten

icon.highlightedarticle.dark Opleidingen
Laatste wijziging: 10 juni 2024
Veilig en gezond werken voor laboranten
Veilig en gezond werken voor laboranten | Foto: Avans+

Veiligheid en gezondheid in laboratoria zijn van cruciaal belang, vooral als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Een veilig laboratorium begint met het herkennen en beheersen van risico’s door middel van een gestructureerde aanpak, zoals de arbeidshygiënische strategie (ook bekend als de STOP-strategie).

Het herkennen van de risico’s doe je door middel van een risico-analyse. Risico-analyses vormen de basis voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen. Door potentiële gevaren in kaart te brengen, kunnen maatregelen worden genomen om deze te minimaliseren.

Dit proces omvat:

  • het identificeren van gevaarlijke stoffen
  • het beoordelen van de blootstelling
  • de mogelijke gezondheidseffecten
  • het implementeren van passende beschermingsmaatregelen

Door stoffen te categoriseren op basis van hun gevaren en de mate van blootstelling kunnen maatregelen worden toegepast die specifiek passen bij de werkmethoden van jouw laboratorium.

Implementatie van veiligheidsmaatregelen

Op basis van de risico-analyse en control banding moeten specifieke veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd. Deze maatregelen kunnen onder andere bestaan uit:

  • Het installeren van adequate ventilatiesystemen, zoals zuurkast of laminaire flowkasten om blootstelling aan gevaarlijke dampen en aerosolen te minimaliseren.
  • Het opstellen en naleven van protocollen voor veilig omgaan met en het afvoeren van chemische stoffen.
  • Regelmatige training en bewustwording van medewerkers over de gevaren en de juiste procedures voor veilig werken met gevaarlijke stoffen.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen, veiligheidsbrillen en labjassen.

Blijven(d) verbeteren

Om ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige basiskennis beschikken op het gebied van veilig en gezond werken, biedt Avans+ de cursus “Veilig en gezond werken op het laboratorium” aan.

Deze eendaagse cursus behandelt praktische onderwerpen zoals het veilig werken met een zuur- en LA-kast, het gebruik en de interpretatie van Material Safety Data Sheets (VIB-bladen), procedures bij calamiteiten, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De cursus biedt handvatten die deelnemers direct kunnen toepassen in hun eigen laboratoria.

De cursus is beschikbaar in Breda en kan ook incompany worden gegeven. Dit laatste biedt bedrijven de mogelijkheid om het veiligheidsbewustzijn van hun medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en specifieke veiligheidsissues binnen de eigen organisatie aan te pakken.

Investeren in een veilig en gezond lab

Veilig en gezond werken in laboratoria is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een ethische verantwoordelijkheid. Door gedegen risico-analyses en controlbanding te integreren in de dagelijkse praktijk, kunnen laboratoria een veilige werkomgeving creëren die de gezondheid van medewerkers beschermt en bijdraagt aan de algehele kwaliteit van het werk.

Investeren in opleidingen zoals “Veilig en gezond werken op het laboratorium” betekent investeren in de veiligheid en gezondheid van medewerkers, wat leidt tot betere laboratoriumresultaten, verhoogde productiviteit en een versterkte reputatie van de organisatie.

Voor meer informatie over de cursus, startdata en locaties, en om direct in te schrijven, bezoek onze website. Download de brochure voor gedetailleerde informatie en ontdek hoe deze cursus een verschil kan maken in jouw laboratorium.

Bekijk opleiding icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Veilig en gezond werken op het laboratorium: essentieel voor laboranten

Avans+

Waarom kiest u voor Avans+? U bent gedreven. U wilt uw eigen talenten ontwikkelen. Uw organisatie ontwikkelen. Steeds beter worden. Grenzen verkennen. En uiteindelijk de top bereiken. Dat gaat niet... Lees meer