Salm & Kipp staat ook op Laborama en richt de spots op de Elementar vario TOC cube. Dit is een universeel analyse-instrument voor de bepaling van totaal koolstof (TC), totaal organische koolstof (TOC), niet-purgeerbare organisch gebonden koolstof (NPOC), totaal anorganische koolstof (TIC), purgeerbare organisch gebonden koolstof (POC) en optioneel totaal stikstof (TNb) in alle monstermatices van water tot vaste stoffen. De vario TOC cube kan volautomatisch tot 120 vaste monsters analyseren ongeacht deeltjesgrootte en monstermatrix. Kenmerkend zijn de gebruiksvriendelijkheid, een korte analysetijd van 3 à 4 minuten, lage detectiegrenzen van 6 ppb tot 3 ppb C en gunstige kosten per analyse. De voordelen bij TOC-analyse ten opzichte van de klassieke nat-chemische methode zijn verder het ontbreken van schadelijke uitstoot, veiligheid en geen verstoring door anorganische componenten.

Geschreven door