De techniek van het koppelen van HPLC en GC is al tientallen jaren bekend, maar pas de laatste jaren is deze techniek in veel laboratoria als een robuuste routinemethode ingeburgerd geraakt. Een belangrijke toepassing is de bepaling van minerale oliekoolwaterstoffen in levensmiddelen, cosmetica en verpakkingen (MOSH/MOAH), maar ook andere toepassingen zoals de bepaling van sterolen voor de kwaliteitscontrole van oliën of de bepaling van PAK`s. Door het automatiseren van de handmatige monstervoorbereiding en de daaropvolgende analysestappen worden niet alleen handmatige fouten vermeden, maar wordt ook de noodzakelijke gevoeligheid bereikt. Afhankelijk van het GC/MS-detectiesysteem kunnen bijvoorbeeld detectielimieten worden bereikt die een factor 100 lager zijn dan de Europese grenswaarden voor PAK`s in babyvoeding. Gebruikers profiteren ook van een hoge monster through-put, minimale contaminatie en een uitstekende reproduceerbaarheid. De HPLC wordt gebruikt voor de matrixscheiding; alleen het deel van het monster dat relevant is voor de meting komt in de GC. Axel Semrau heeft Chronect lc-GC ontwikkeld om de koppelingstechniek te gebruiken met alle in de handel verkrijgbare gaschromatografen en GC/MS systemen. De LC-GC-module bevat alle benodigde gasregelaars, klepsturingen, temperatuurregeling en uitleeseenheden. Chronect LC-GC brengt één of meerdere HPLC-fracties over in een gaschromatograaf. Volumes tot 1.000 µL worden naar het GC- of GC/MS-systeem overgebracht. De techniek is gebaseerd op een grote volume-injectie en is direct gekoppeld met de analytische kolom. Het HPLC-eluent wordt verdampt en via een speciaal kleppencircuit uit het workstation verwijderd totdat er een hoeveelheid oplosmiddel die compatibel is met de analytische kolom van de GC in het systeem achterblijft. Pas dan begint de gaschromatografische scheiding op de analytische kolom. De volledige controle van dit proces gebeurt via de interface. Chronect LC-GC is volledig geïntegreerd in het CHRONOS-platform, waardoor een eenvoudige en intuïtieve bediening en netwerken met software van derden gegarandeerd is. Met deze interface is de instap in de LC-GC technologie eenvoudig mogelijk. Tegelijkertijd is het een veilige investering, omdat de toepassingsgebieden steeds groter worden. De mogelijkheid om bestaande gaschromatografen te gebruiken breidt het toepassingsgebied en het gebruik uit. Waar monsteropwerking en analyse één worden.