Totale ZZS-lijst per 9 januari 2023 beschikbaar!

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
74 bekeken 16 januari 2023
Article image of: Totale ZZS-lijst per 9 januari 2023 beschikbaar!

Werken met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) brengt extra risico’s met zich mee voor de gezondheid van medewerkers en het milieu. Om die reden pakt de Nederlandse overheid stoffen met een zogenaamde ZZS-classificatie met voorrang aan. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dan ook streng op het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen op de werkplek.

Voorbeelden van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn benzeen, lood en vinylchloride. Deze stoffen komen voornamelijk voor in producten zoals lijm, cosmetica, verf en bouwmaterialen. Maar ook in productieprocessen zoals de metaalbewerking.

Beleid van Zeer Zorgwekkende Stoffen in Nederland
Het is wettelijk verplicht om de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen op orde te hebben. In Nederland richt het beleid zich op het weren van deze stoffen uit de leefomgeving. Vanuit de overheid worden deze stoffen met voorrang aangepakt om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Het is in de eerste plaats verplicht om voor deze stoffen op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven. Wanneer dat niet mogelijk is dient men maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken tot het minimale. Daarnaast dient het bedrijf elke vijf jaar te onderzoeken of men meer kan doen om de uitstoor van deze stoffen nog verder te beperken.

Nieuwe ZZS-lijst per 9 januari 2023
Op 9 januari jl. heeft het RIVM de totale ZZS-lijst voorzien van een update. Aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn twee nieuwe stoffen toegevoegd. Dit betreffen de stoffen 4-(dimethylamino)pyridinium chloorchromaat (CAS nummer: 632-855-6) & 4-carboxypyridinium dichromaat (CAS nummer: 620-831-8).

Hulp nodig?
Ben je op zoek naar een tool om het register van de gevaarlijke stoffen automatisch te controleren op aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Of gratis het E-book: Beleid van ZZS in Nederland ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door

Logo van:Totale ZZS-lijst per 9 januari 2023 beschikbaar!

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer