Het Rotterdamse laboratorium TLR gaat bijdragen aan uitbreiding van de COVID-19 testcapaciteit in de regio Zeeland. TLR is door het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) gevraagd om een deel van de testcapaciteit in te zetten voor COVID-19 analyses. Hierop is snel geschakeld. Ook in 2017 werd er vlot op de marktsituatie gereageerd tijdens de Fipronil-affaire, toen er vanuit de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA plots veel getest moest worden. Het laboratorium van TLR heeft een BSL2+ status en jarenlange ervaring met virusanalyses in levensmiddelen, waaronder het Norovirus en Hepatitis A. Deze analyses worden onder accreditatie (L059) uitgevoerd. Onlangs werd het testportfolio van het laboratorium uitgebreid met de COVID-19-virus oppervlakteanalyse. Nu zal TLR de capaciteit van COVID-19 verder uitbreiden om de overheid te ondersteunen in het testen van humane swabs. TLR heeft de door het RIVM vereiste kwaliteitsanalyses uitgevoerd en toestemming gekregen om zelfstandig de COVID-19 diagnostiek uit te voeren.