Pivot Park behoort tot sterkst groeiende campussen in Nederland. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van Buck Consultants International. De onderzoekers concluderen dat het goed gaat met de campussen in Nederland. Dat geldt ook voor Pivot Park, zegt CEO Brigitte Drees. “Campussen zijn een gewilde vestigingsplaats en motor voor nieuwe bedrijvigheid, wat mede blijkt uit de groeicijfers van het Pivot Park. Met een groei van 57% aan werkgelegenheid tussen 2014 en 2018 behoort het Pivot Park tot de sterkst groeiende campussen in Nederland. Het aantal werknemers op het park is in de periode 2014-2018 gestegen van 350 naar 550, een werkgelegenheidsgroei van 57%. De gemiddelde totale groei van het aantal arbeidsplaatsen op campussen bedraagt 22%. De sterke groei op het Pivot Park is toe te wijzen aan de komst van nieuwe bedrijven en de diverse start-ups die, mede dankzij onze maatwerkfaciliteiten en infrastructuur, zijn uitgegroeid tot scale-ups. Zo heeft bijvoorbeeld voormalige start-up ChemConnection, opgericht in 2012, inmiddels 70 werknemers in dienst. Daarmee zijn zij op dit moment de grootste werkgever op het park.” Drees ziet de in het rapport genoemde ‘magneetwerking’ van campussen ook terug op Pivot Park. “De bedrijven die hier gevestigd zijn richten zich op de farmaceutische research en development: geneesmiddelenontwikkeling. Mede dankzij deze sterke focus en de succesvolle community weten zowel startende als bestaande bedrijven uit deze sector ons goed te vinden. De komst van deze nieuwe bedrijven zorgt weer voor een verdere versterking van het hier aanwezige ecosysteem en dus ook weer een verdere toename van onze aantrekkingskracht,” aldus Drees. Op dit moment zijn er 56 bedrijven op het Pivot Park gevestigd. In 2014 waren dit er 38.