Software as a Service (SaaS) of Software in de Cloud laat de afgelopen jaren een sterke opmars zien. Uitgangspunt is het recht dat u verkrijgt om software via een internetverbinding te gebruiken. De leverancier is volledig verantwoordelijk voor de applicatie en de afnemer van SaaS vergroot hierdoor diens slagkracht omdat het zich kan concentreren op de eigen corebusiness. Het is dan ook niet te verwonderen dat steeds meer laboratoria kiezen voor een LIMS in de Cloud oplossing. Ze hoeven zich geen zorgen meer te maken over noodzakelijke updates, beveiligingen, hardware en alles wat erbij komt kijken om een LIMS draaiende te houden. Veel bedrijven missen de technische knowhow om een dergelijk groot systeem in eigen beheer operationeel te houden. Bovendien houdt het laboratorium door de maandelijkse facturering de kosten voor LIMS beter beheersbaar. Hoe te komen tot een juiste leveranciersselectie? De keuze voor een leverancier van een LIMS in de Cloud dient echter niet te lichtvaardig te worden genomen. Laat u zich dus niet te snel verleiden door een goede eerste indruk van de leverancier of de look-and-feel van de LIMS in de Cloud oplossing. Uiteraard, de dienstverlening behoort in detail te worden beschreven in een Service Level Agreement, maar vertrouw niet op mooie woorden alleen. Het is belangrijk om vooraf de verschillende leveranciers van een LIMS in de Cloud oplossing dezelfde eisen te stellen. Alleen zo komt u tot een goede prijs/kwaliteitsvergelijking. Eisen aan uw LIMS in de Cloud Een accreditatie van uw laboratorium geeft het vertrouwen dat uw laboratorium waarmaakt wat het belooft. Het stelt hoge eisen aan procedures om een gelijkblijvende kwaliteit te waarborgen. Een LIMS ondersteunt uw lab daarbij door het leveren van correcte data en geldige resultaten. Belangrijk is dan ook dat de LIMS in de Cloud oplossing voldoet aan de kwaliteitseisen die de verschillende accreditaties stellen. Het beheren van enorme hoeveelheden gevoelige bedrijfsinformatie binnen één datacenter brengt grote risico´s met zich mee. U wilt uiteraard niet dat uw waardevolle bedrijfsgegevens na een datalek op straat komen te liggen. Er moeten dan ook hoge eisen worden gesteld aan het datacenter om de veiligheid van informatie te waarborgen. Hoe komt u nu tot de juiste keuze van een LIMS in de Cloud oplossing? Een leverancier van LIMS in de Cloud hoort garanties af te geven dat deze zich conformeert aan de gestelde kwaliteitseisen van de laboratoriumpraktijk, voldoet aan de eisen voor betrouwbaar gegevensbeheer en dat het datacenter werkt met de hoogste veiligheidsmaatregelen. Normen voor de kwaliteit van LIMS in de Cloud Het vergelijken van de verschillende aanbieders op basis van algemeen erkende normen kan dan een belangrijk hulpmiddel zijn. Zo zijn bijvoorbeeld in de labnorm ISO 17025 alle eisen vastgelegd ten aanzien van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de methodes, apparatuur en vakbekwaamheid voor laboratoria die testen/of kalibraties uitvoeren. GxP (Good manufucturing/pharmaceutical/clinical Practise) staat daarnaast voor een geheel van principes en kwaliteitssystemen om betrouwbare producten te produceren en de kwaliteit te borgen van laboratoriumonderzoek. GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) betreffen richtlijnen voor het valideren van automatiseringssystemen. De ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) stelt onder meer eisen aan het uitvoeren van stability testing. In de 21 CFR Part 11 zijn de wettelijke eisen verwoord die de Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration) stelt aan betrouwbare elektronische data en elektronische handtekeningen. Normen voor de beveiliging van het datacenter De plaatsing van hardware in een afgesloten serverruimte biedt onvoldoende garantie om de continuïteit van de LIMS in de Cloud te waarborgen. Een datacenter dient tenminste een tier 3 of tier 4 classificatie te bezitten. In deze classificaties zijn de eisen opgenomen voor de inrichting ten aanzien van (volledige) redundantie van de (hardware) installaties en componenten om de continuïteit van uw LIMS in de Cloud te waarborgen. De ISO-27001 is een belangrijke certificering voor datacenters. Hierin zijn de normen vastgesteld voor databeveiliging namelijk de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Zo hoort een professioneel datacenter te voldoen aan de eisen op het gebied van virtuele toegang en scheiding van bronnen, encryptie, firewalls, VPN's en authenticatie, back-up en recovery services en zo meer. ISO 27002 geldt daarnaast meer als praktische richtlijn om veiligheidsstandaarden en methoden te ontwerpen om een datacenter in te richten. Conclusie Het kunnen conformeren van de LIMS in de Cloud oplossing aan (inter)nationale normen kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor het vergelijken van leveranciers van LIMS in de Cloud. Het biedt u een garantie dat de service functioneel voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Een tier 3 /4 classificatie en het ISO 27001 gecertificeerd zijn geeft u daarnaast de zekerheid dat het datacenter de continuïteit van de service en de informatiebeveiliging waarborgen kan. Meer informatie over LIMS in de loud is te vinden op https://www.t-p.com/nl/ de website van t&p Triestram & Partner of bel Emile Bezemer op +31 (0)6-1395 3114

Geschreven door
LIMSCloudSaaS