Robotautomatiseringsoplossing voor mestmonsters

icon.highlightedarticle.dark Automatisering
43 bekeken 13 maart 2023
Article image of: Robotautomatiseringsoplossing voor mestmonsters

Skalar biedt een geautomatiseerde oplossing voor de analyse van het gehalte aan totaal fosfaat, totaal stikstof en kalium (NPK-analyse) in dierlijke mest- en kunstmestmonsters. Doorgaans is dit een ingewikkelde, tijdkritische en potentieel gevaarlijke behandelingsprocedure.

Om de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen, dient een lab zich bovendien aan strenge NEN-normen voor de voorbehandeling (NEN 7433) en de metingen (NEN 7434, 7435 en 7436) te houden. Na plaatsing van de gedestrueerde monsters op het SP2000 robotplatform, wordt de toevoeging van gedemineraliseerd water en de homogenisatie van de monsters vervolgens volledig automatisch uitgevoerd.

De robot zuigt de eventuele ontstane zure dampen veilig en onmiddellijk af. Daarna worden de voorbehandelde monsters overgebracht in monsterbuisjes voor NPK-analyse op de SAN++ continuous flow analyzer. De combinatie SP2000-robot en SAN++-software stroomlijnen het proces.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark