Rijnstate vernieuwt KC-lijnen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Rijnstate vernieuwt KC-lijnen

Rijnstate en Siemens Healthineers hebben op 3 oktober een samenwerkingscontract getekend voor de vernieuwing van de apparatuur in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL). Vanaf april 2019 moet de apparatuur in het KCHL operationeel zijn. Bloedbuizen worden dan via de buizenpost vanuit het hele ziekenhuis naar het laboratorium getransporteerd, waar deze automatisch worden aangeboden aan een robotstraat. Ook de analyse gebeurt vervolgens automatisch. Testen kunnen zo aanzienlijk sneller en betrouwbaarder worden verwerkt.

Harm de Waard, klinisch chemicus en specialist-manager KCHL bij Rijnstate, verwacht dat het laboratorium verbeteringen van het proces met zich meebrengt én voordelen oplevert voor de patiënt: “Bij de inrichting van het nieuwe laboratorium zijn voor ons een snellere doorlooptijd tussen bloedafname en resultaat, continuïteit van ons proces en analytische betrouwbaarheid van essentieel belang. Met het nieuwe systeem neemt de snelheid van diagnostiek substantieel toe. Dit voorkomt onnodige wachttijden in het behandeltraject voor patiënten en aanvragers.”

Het Atellica-systeem dat bij Rijnstate gaat draaien, werd in oktober 2016 officieel gelanceerd. Er loopt in Nederland al een implementatietraject bij Star-SHL. Hiervoor werden de handtekeningen op 18 juli gezet. Deze nieuwe track moet gemiddeld 18.000 buizen per dag gaan verwerken. In Rotterdam is de verbouwing in volle gang. Als alles volgens planning loopt, gaat het systeem hier in november operationeel. Bij Rijnstate is de planning om komend voorjaar te gaan draaien.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonnerenicon.arrow--dark