Anton Paar presenteert een volledig geautomatiseerde robotreometer. De High Througput Rheometer (HTR) automatiseert reologische analyses met de nauwkeurigheid van de MCR 301 reometers van Anton Paar. Voordelen van de robotapplicatie zijn reproduceerbaar meten bij lagere kosten. De HTR kent een hoge productiviteit en is bovendien gebruiksvriendelijk. Met het MCR 301-platform als basis blijft het systeem net zo modulair als voorheen. Verschil is dat de HTR nu de gehele meetprocedure volledig automatisch uitvoert. In de basisuitvoering kan het systeem 96 monsters meten in een enkele cyclus. Dit 24 uur per dag en alle dagen van de week. De meetprocedure en de meetdata van de monsters worden doorgestuurd en opgeslagen in een database. De monsters kunnen geïdentificeerd worden via moderne tweedimensionale datamatrixcodes aan de onderzijde van elke cup. Deze gegevens zijn ook de basis voor de volledig programmeerbare bemonsteringprocedure. De Toolmaster-functie van de MCR-serie voor het automatisch herkennen van module en meetlichamen garandeert nauwkeurige metingen. De Rheoplus-software vertaalt de gebruikersvragen naar een geautomatiseerde procedure voor de HTR. Daarbij kan de gerobitiseerde opstelling zowel met concentrische cilinders als met plaat-plaat of kegel-plaat meetsystemen werken.

Geschreven door