Bij kritische bedrijfsprocessen zijn leveringsbetrouwbaarheid en constante kwaliteit van reagentia cruciaal, want de verbruiksmaterialen van bijvoorbeeld de voedingslaboratoria zijn heel specifiek. Het reserveren van een flinke batch verbruiksmiddelen biedt dan een uitkomst.

Zo’n batchreservering brengt ‘rust in de tent’ vanwege leveringsbetrouwbaarheid, opslag, eventuele koeling en kwaliteitszekerheid. Als laboratoria de gereserveerde batch in zijn geheel ook zelf keuren, scheelt dat fors in de ingangscontroles. Peter van Hees, CEO/eigenaar bij van Hees uit Echt geeft een praktijkvoorbeeld: “Eén van de reagentia die heel kritisch is, is petroleumether 40-60 °C. Dat is samengesteld uit allerlei ingrediënten. Het wordt veel gebruikt om het vetgehalte te bepalen in voeding. En ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat de klant altijd dezelfde batch krijgt, zodat ze niet ineens voor rare dingen komen te staan. Dat luistert vrij nauw.” Dat is vooral voor kritische parameters belangrijk, want anders kan de voedingsstof afgekeurd worden. Van Hees: “Het moet wel voldoen aan de specificaties die jij in de productomschrijving hebt. Blijkt er een heel andere hoeveelheid vet in te zetten… ja, dan heb je een recall en dat wil echt niemand!”

Constante kwaliteit

Hoe werkt zo’n batchreservering precies? Van Hees legt uit: “Wij kopen hele grote batches van bijvoorbeeld 10.000 liter. Wij ontvangen de batch van onze leverancier en daarna laten wij die batch door de klant controleren. Als de klant de controle van deze batch heeft afgerond en akkoord is, laten wij het afvullen. Vervolgens slaan we het hier in Echt op, eventueel gekoeld.” Het voordeel is altijd een constante kwaliteit, geen verrassingen, vooral onder minder gunstige condities zoals bij hoge temperaturen.

Ingangscontrole

Bij elke nieuwe levering vanuit de gereserveerde batch komt daarmee de ingangscontrole te vervallen, die is immers al gebeurd. Komt de bodem van de batchreservering in zicht? Ook daar is aan gedacht: “Wij hebben een back-upbatch. Voordat bij de andere batch de bodem in zicht is, zetten wij alweer een nieuwe batch in gang. Want wij gaan natuurlijk niet zitten wachten totdat het op is.”

batchreserveringenReagentiakwaliteitreservering