Afgelopen vrijdag heeft de Qlip-vestiging in Zutphen zijn nieuwe volledig geautomatiseerde analyselijn officieel in gebruik genomen. De lijn dient voor het onderzoek van melkmonsters van individuele monsters en geiten. Het door EDS gerobotiseerde lab is in Europa uniek in zijn soort, stelt Louwrens van Keulen, sectormanager boerderijmelk. Op de lijn vinden met RFID-chip uitgeruste flessendragers automatisch hun weg door het laboratorium. Rekjes met tien flesjes worden zonder menselijke tussenkomst `uitgepakt`, waarna ze ontdoppers passeren, pipetteerautomaten monster afnemen en allerhande analyses worden uitgevoerd, voornamelijk met infrarood-zuivelapparatuur van Foss. Het standaardonderzoek betreft vet, eiwit, lactose, ureum en celgetal. Mede dankzij de RFID-chip is Qlip in staat om bepaalde monsters snel te traceren en uit de monsterstroom te vissen voor nader onderzoek voor diergezondheid of voedingsaspecten. Per dag lopen er tussen de 40.000 en 60.000 monsters over de lijnen. In de komende nummers van Laboratorium Magazine verschijnt een uitgebreide (foto)rapportage over dit gerobotiseerde melklaboratorium.