Denkende doeners Professionals uit labs staan bekend als aanpakkers. Doeners die weten wat er gedaan moet worden en hier efficiënt in handelen. Dit gaat goed op bekend terrein. Bij nieuwe, soms eenmalige taken en opdrachten is deze voortvarendheid vaak minder efficiënt, of zelfs inefficiënt. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden en invoeren van een nieuwe werkwijze, de voorbereiding van de aanschaf van apparatuur, het verbouwen van een ruimte, etc. Projectmatig werken als hulpmiddel Je hoeft geen projectmanager te worden om dit soort taken goed uit te voeren. Het helpt wel om bij de start de juiste vragen te stellen. Het helpt ook om meer inzicht te hebben in processen die je moet doorlopen, en in de ‘menskant’ zoals belangen die een rol spelen en de communicatie die dat vraagt. Al deze aspecten hebben invloed op het draagvlak en daarmee het succes van een project. Kortom, het helpt om enkele lessen uit projectmatig werken toe te passen. Door iets meer projectmatig te denken, krijg je veel meer gedaan. In twee middagen helpt onze trainer Maarten Rienks je een heel eind op weg in projectmatig werken.

projectmatig