“Een van de belangrijkste doelen bij fundamenteel kankeronderzoek is het maken van onderscheid tussen normale cellen en kankercellen. De gevonden verschillen kunnen vervolgens worden benut bij het opsporen van kwetsbare punten van kanker: elke eigenschap die uitsluitend bij kankercellen te vinden is, kan een aanwijzing geven over hoe we kankercellen kunnen aanvallen zonder schade toe te brengen aan gezonde cellen.” Aldus prof. dr. Kees Jalink van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam (NKI). Hij vertelt over het onderzoek waarmee de ‘Biophysics and Advanced Imaging Group’ aan het NKI (Nederlands Kanker Instituut) zich bezighoudt en de rol van flowmeters en -regelaars in dit onderzoek. Het opsporen van deze verschillen tussen normale cellen en kankercellen is een lastige taak gebleken, omdat de meeste kankercellen voor 99,9% gelijk zijn aan gezonde cellen. In de Biophysics and Advanced Imaging Group bekijken we cellen in detail met behulp van geavanceerde microscopietechnieken, waaronder live-cell imaging, fluorescentiemicroscopie en functionele beeldvorming. Het laatste houdt in dat met technieken als Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET), Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) en Fluorescence Correlation Spectroscopy informatie wordt verzameld over eiwitten (biomoleculen) en de interacties ervan in enkelvoudige levende kankercellen. Hoe kan de atmosfeer nauwkeurig worden geregeld? We maakten kennis met de massflowmeters en -regelaars van Bronkhorst. Met de hulp van Bronkhorst Nederland hebben we drie thermische massflowregelaars van de EL-FLOW select serie gekozen en deze gekoppeld aan de uitlaten van gecomprimeerde CO2, N2 en lucht in ons laboratorium. De rest was eenvoudig: door de relatieve gasstromen met de massflowregelaar aan te passen kunnen we nu het niveau van CO2, N2 en O2 instellen op alle relevante waarden. Deze waarden variëren van 2 tot 19 procent voor zuurstof en 0 tot 20 procent voor kooldioxide tot 80 tot 100 procent voor stikstof. Sindsdien voeren we al onze experimenten uit onder dergelijke gecontroleerde omstandigheden, en dankzij deze incubator zijn de resultaten veel eenduidiger en ook veel relevanter. We hebben de incubator gebruikt om te onderzoeken hoe kankercellen tijdens metastase migreren en hoe ze in lagen andere cellen kunnen doordringen en in deze ‘niche’ kunnen overleven. Ook hebben we ermee in detail onderzocht hoe cellen chemische signalen gebruiken om met elkaar te communiceren, en hoe deze signalen worden ontvangen en vervolgens in de cellen worden verwerkt.