Om het bedrijfsleven draaiende te houden, zijn steeds jonge talenten nodig. Een andere belangrijke taak is de voortdurende opleiding en training van het vaste personeel. Idealiter werken het bedrijfsleven en de aanbieders van opleidingen samen om dit te bereiken. aprentas is een vooraanstaande aanbieder van basis- en voortgezette opleidingen voor natuurwetenschappelijke, technische en commerciële beroepen in het noordwesten van Zwitserland. aprentas had een cleanroominstallatie nodig om het werken met gevaarlijke stoffen praktijkgericht te kunnen onderwijzen. Deze installatie moest, met name voor wat betreft veiligheid, beschikken over de allernieuwste techniek om de trainees zo goed mogelijk te beschermen. Met DENIOS was een specialist met ervaring op het gebied van de uitvoering van complexe cleanroomprojecten snel gevonden. <b>De uitdaging: bescherming van personen</b> Vooral bij de uitvoering van werkzaamheden in productie- en laboratoriumomgevingen is het opvangen en afzuigen van schadelijke stoffen uit de ingeademde lucht absoluut noodzakelijk. Niet alleen de uitgestoten stoffen op zich zijn gevaarlijk, maar er kunnen ook gevaarlijke mengsels van gas en omgevingslucht ontstaan, die ziekten van de luchtwegen of een explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken. Bij aprentas leren de trainees in een cleanroomomgeving alles over het gedrag van en het werken met deze gevaarlijke stoffen. Als dienstverlener op het gebied van opleiding en training staat voor aprentas de veiligheid altijd voorop. Met de ingebruikname van een nieuwe cleanroom kon het bestaande hiaat op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen worden gedicht. In de cleanroom moet, naast het afvoeren van schadelijke stoffen, een van tevoren bepaalde verhouding tussen (stof)deeltjes en omgevingslucht in stand worden gehouden en moet het aantal (stof)deeltjes tot een minimum worden beperkt. Sinds 2009 zijn in het kader van EN ISO 14644-1 internationaal uniforme klassen voor deze waarden van kracht. <b>Luchttechnische werkplek met maximale veiligheid</b> De cleanroom van aprentas voldoet aan ISO-klasse 8 en is dus een optimale omgeving voor het werken met gevaarlijke stoffen. Het is een onafhankelijk systeem, dat in een bestaand opleidingsbedrijf werd geïntegreerd. Er hoefden ter plekke geen extra ruimten te worden gecreëerd. Behalve de werkruimte omvat de installatie een afzonderlijke kleedruimte en een materiaalsluis. Middelpunt van de werkruimte is een explosieveilige DENIOS werkplek voor gevaarlijke stoffen, uitgevoerd in roestvast staal. Het systeem zuigt per uur maar liefst 1080 m³ lucht af en waarborgt toch werken in een tochtvrije omgeving. Dankzij de speciaal voor deze toepassingsgebieden ontwikkelde Varioflow-technologie zijn de gebruikskosten voor de gebruiker laag.

Geschreven door