Waar veel bedrijven in de voedselindustrie hun laboratoriumonderzoek uitbesteden en zelfs hun lab opheffen, voert pluimveebedrijf Plukon in Wezep een andere strategie.<br><br>Er wordt juist geïnvesteerd in labactiviteiten. Sinds kort zijn analyses naar antibioticaresistente bacteriën in het pakket gekomen. In totaal doet het laboratorium per jaar 300.000 analyses, voornamelijk op het vlak van voedselveiligheid, waaronder Salmonellaonderzoek. Het lab werkt ook voor De KuikenaeR, broederijen, pluimveehouders en de pluimvee-industrie.