Periodieke evaluatie normen voor microbiologie

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Periodieke evaluatie normen voor microbiologie

Belanghebbende partijen kunnen voor 1 juni 2022 hun inbreng aanleveren

De Verordening EG nr. 2073/2005 ‘microbiologische criteria voor levensmiddelen’ verwijst naar meerdere internationale normen voor microbiologie van de voedselketen. Voor een groot deel van deze normen wordt in 2022 bepaald of deze herzien moeten worden. Namens Nederlandse belanghebbenden kan NEN stemmen over de noodzaak om deze normen te herzien. Tot en met 1 juni 2022 kunnen belanghebbende partijen hun inbreng aanleveren bij NEN.

De Europese Verordening bestrijkt een breed vakgebied en benoemt vele pathogene micro-organismen. Voor het analyseren van die micro-organismen zijn referentiemethoden onmisbaar. Deze methoden zijn vastgelegd in internationale normen die in Nederland zijn overgenomen als NEN-EN-ISO-normen. Het is van belang om met enige regelmaat te toetsen of de normen nog aan de huidige technologische ontwikkelingen voldoen en goed toepasbaar zijn in de praktijk. Het internationale normalisatienetwerk (ISO) verzoekt al haar leden om deze periodieke evaluaties uit te zetten onder belanghebbenden in hun land. In Nederland is NEN hiervoor de aangewezen organisatie.

Normen voor verschillende micro-organismen
Op het gebied van microbiologie van de voedselketen zijn nu de periodieke evaluaties van onderstaande normen geopend voor inbreng van Nederlandse belanghebbenden:

NEN-EN-ISO 6579-1:2017 ‘Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella – Part 1: Detection of Salmonella’
NEN-EN-ISO 10272-2:2017 ‘Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter – Part 2: Colony-count technique’
NEN-EN-ISO 11290-1:2017 ‘Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria – Part 1: Detection method
NEN-EN-ISO 11290-2:2017 ‘Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria – Part 2: Enumeration method’
NEN-EN-ISO 21528-1:2017 ‘Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 1: Detection of Enterobacteriaceae’
NEN-EN-ISO 21528-2:2017 ‘Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae – Part 2: Colony-count technique’
NEN-EN-ISO 22964:2017 ‘Horizontal method for the detection of Cronobacter’

Periodieke evaluatie
Belanghebbende partijen kunnen de noodzaak om één of meerdere normen te herzien kenbaar maken via afc@nen.nl. Tot en met 1 juni 2022 kunnen zij feedback geven op deze normen.

Meer informatie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Periodieke evaluatie normen voor microbiologie

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer