Opslagkast voor gevaarlijke stoffen: checklist voor de perfecte aankoop

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
235 bekeken 24 februari 2023
Article image of: Opslagkast voor gevaarlijke stoffen: checklist voor de perfecte aankoop

Stel: je bent als veiligheidsfunctionaris in een laboratorium op zoek naar een nieuwe opslagkast voor gevaarlijke stoffen. Welke stappen moet je dan ondernemen bij de aanschaf van een geschikte en veilige opslag? Hoe houdt mijn laboratorium zich aan de geldende richtlijnen en zijn mijn veiligheidskasten conform de EN-14470-1 en de EN-14470-2 normering, de Belgische VLAREM II en de Codex voor het Welzijn op het Werk, en de Nederlandse Publicatiereeks Gevaarlijk Stoffen (PGS) 15 richtlijn?

Marjan Hammink | Fotografie: FOODnote, Denios

Je weet dat jouw lab de risico’s voor mens en milieu moet beperken, je neemt de nodige veiligheidsmaatregelen en iedereen volgt regelgeving en normen voor het werken met gevaarlijke stoffen op. De bestaande opslag van gevaarlijke chemicaliën voldoet niet meer aan de huidige regelgeving en er is budget vrijgemaakt voor nieuwe veiligheidskasten. Hoe ga je te werk?

Veiligheidskast is maatwerk

Martine Thiry, specialist veiligheid laboratorium bij Denios België, heeft er ruim 18 jaar ervaring in en loodst dagelijks laboratoria naar een veilige opslag volgens zowel de Belgische als Nederlandse richtlijnen: “In veel gevallen ga ik ter plaatse om persoonlijk advies te geven. Ik inventariseer eerst: hoe en waarmee wordt er gewerkt: gaat het om een werkvoorraad of om opslag? Kan de voorraad beperkt worden? Hoe gaat de klant dat sorteren en vervolgens organiseren? Zijn er grote hoeveelheden, dan kan het laboratorium kiezen voor afzonderlijke kasten in functie van de producteigenschappen. Een voorbeeld: voor licht-ontvlambare stoffen wordt dit een kast met brandwerendheid, voor zuren en logen een die corrosiebestendig is. Gaat het over kleine hoeveelheden, dan kan men ook compartimenteren in een kast door producten op afzonderlijke opvanglegborden of schuiflades te plaatsen.” De kasten zijn altijd afsluitbaar, zodat onbevoegden er niet bij kunnen.

Article image of: Opslagkast voor gevaarlijke stoffen: checklist voor de perfecte aankoop

Inspectie van de ruimte vóór plaatsing

“Daarna volgt de inspectie van de ruimte waar de opslagvoorziening moet komen. Is er voldoende ruimte voorzien, is deze toegankelijk etc.?” Door ter plaatse de situatie goed te bekijken en te beoordelen kan Thiry meteen advies geven over best mogelijke locatie in het lab. “Het is belangrijk dat de juiste kast voor de juiste toepassing wordt aangeschaft, maar ook dat de locatie daarvoor geschikt is.”

“Zo houd je de werkplek veilig”
Martine Thiry, Denios België
Article image of: Opslagkast voor gevaarlijke stoffen: checklist voor de perfecte aankoop

Ondersteuning bij inrichting en accessoires

“Als de keuze gemaakt is voor het type kast, dan wordt de inrichting bepaald afhankelijk van het soort recipiënten: schuifladen, vlakke of opvanglegborden, inzetroosters, extra gifkluisje, enzovoort. In functie van het beoogde gebruik wordt dan weer gekozen voor een vouwdeur (bij minder ruimte) of een draaideur en voor een vlottere plaatsing bijvoorbeeld een transportsokkel. Daarnaast bekijken we of er mechanische ventilatie nodig is of niet,” legt Thiry uit. Ook daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Ventilatie-units voor afzuiging naar buiten of units met een recirculatiefilter. Soms kan de klant zelf aansluiten op de centrale installatie.

Veilige werkplek

“Ik geef graag advies en extra uitleg. Zodat we samen mens en milieu maximaal beschermen. Ben ik op de werkplek voor een werkplekinspectie, dan verken ik gelijk de hele situatie. Ik kijk naar de richtlijnen omtrent opslag van gevaarlijke stoffen en hoe deze ter plekke gewaarborgd zijn. Denk bijvoorbeeld aan aanwezigheid van nood- en oogdouches. Zie ik vervolgens een brandveiligheidskast zonder onderhoudssticker, dan leg ik het belang van jaarlijks onderhoud uit.” Bij zo’n jaarlijkse inspectie wordt er een checklist gevolgd: de kast wordt in- en uitwendig volledig gecontroleerd. Zo houd je de werkplek veilig. De kasten worden regelmatig getest. Ook Denios-producent asecos test jaarlijks een type kast in de brandkamer, strikt volgens de EN-14470-1 en EN-14470-2 normen, om het bewijs te leveren dat de kasten de certificaten verdienen: veiligheid staat voorop.

Extra gemak: inhuizen

Zodra de keuze is gemaakt, weet Thiry de levertijd: “Dit is afhankelijk van het type kast. Een flink deel van de kasten hebben we op voorraad. Om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken kunnen we ook inhuizen. Dat betekent dat we de kast bij je plaatsen, waterpas zetten, gebruiksklaar maken en het afval afvoeren. Zo ben je verzekerd van de hoogst mogelijke kwaliteit en service en kun je gelijk aan de slag.”

CHECKLIST

1. Inventarisatie en organisatie:
• Bepaling van de huidige opslagomstandigheden en het type en hoeveelheid gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen.

2. Selectie van veiligheidskasten:
• Benodigde inhoud en beschikbare maten.
• Bepaling van het type kast: brandwerendheid, specifiek voor zuren en logen, etc.
• Bepaling van de plaatsing van de kast.

3. Accessoires:
• Selectie van opvangbakken, roosters etc.
• Ventilatie: mechanische of natuurlijke ventilatie.
• Keuze tussen vouw- of draaideur, transportsokkel, etc.

4. Technische ondersteuning:
• Advies en extra uitleg over de installatie, onderhoud en werkpleksituatie.
• Mogelijkheid tot jaarlijkse inspectie volgens een checklist, met in- en uitwendige controle.
• Extra gemak door inhuizen.

5. Opleiding en training:
• Zorgen voor opleiding en training van personeel over de juiste werkwijzen en procedure voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
• Bewustwording van de risico’s voor mens en milieu en hoe deze te beperken.
• Denios Academy: profiteer van de Denios-vakkennis via diverse seminars en cursussen op het gebied van milieubescherming, opslag van gevaarlijke stoffen en bedrijfsveiligheid.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark