De felle concurrentie in de asbestmarkt en het groeiende monsteraanbod heeft Eurofins Omegam ertoe doen besluiten over te stappen op hightech droogstoven met een veel hogere capaciteit. Het lab denkt hiermee jaren vooruit te kunnen en de investering mede door de hoge droogcapaciteit snel terug te verdienen.

Redactie: Vincent Hentzepeter | Fotografie: FOODnote

De asbestmarkt is zo snel gegroeid dat de ruim vijf jaar geleden aangeschafte droogstoven bij Eurofins Omegam hoognodig aan vervanging toe waren. Ze waren nooit bedoeld voor het huidige intensieve gebruik en raakten aan het eind van hun levenscyclus. Voor operationeel manager voorbereiding asbest Mohammed Elyazidi reden om op zoek te gaan naar een robuuste oplossing met fors meer droogcapaciteit, waar het lab nog jaren mee vooruit zou kunnen. Het op tijd drogen van de asbestmonsters zou anders een knelpunt worden in het proces. “Als je nagaat dat de monstervoorbereiding 15 minuten kost en de microscopische analyse nog eens 15 minuten, dan begrijp je dat 15 uur al snel een bottleneck wordt. Bij uitval kun je niet leveren, je verliest minimaal een dag. Dat is in deze markt waarin de concurrentie moordend is, absoluut ontoelaatbaar. Met deze apparatuur konden we bovendien onze capaciteit niet uitbreiden, terwijl dit een groeimarkt is. Hoewel we de grootste groei nu wel gehad hebben, zat er niets anders op dan afscheid te nemen van deze droogstoven en te investeren in iets veel beters.”

Droogstoof

Elyazidi was destijds niet betrokken bij de besluitvorming voor de investering in de droogstoven. Extreem hoge eisen werden er toen niet aan gesteld, gezien het verwachte, beperkte aantal monsters per dag. Zaken als hoge doorvoer en robuustheid speelden bij de keuze voor de apparatuur daarom geen doorslaggevende rol. Dat was bij deze nieuwe investeringsronde wel anders. “De leverancier lanceerde een scherp bod, maar we wisten toen niet dat de markt zo groot zou worden. Met de wetenschap van nu kun je stellen dat de apparatuur die toen geleverd werd voor onze situatie ongeschikt was. Maar ja, we zijn ook dik vijf jaar verder. We hebben niet meer te maken met tientallen monsters per dag, maar haast met een industrieel proces, waarbij zware karren met soms kletsnatte grondmonsters in een droogstoof worden gereden om bij 105 graden volledig uit te dampen. Anders gaat het materiaal kleven en kun je de monsters niet in fracties zeven, en dus niet onder de microscoop analyseren op asbest. Dit vraagt veel droogcapaciteit en een goede luchtcirculatie voor een homogeen resultaat. Aan beide voorwaarden werd met de oude apparatuur niet voldaan. Met zo veel monsters werd er veel te veel vochtige lucht gecirculeerd, dan schiet het drogen niet op. In plaats van een droger leek onze droogstoof wel een Turks bad, haha!”

Wij hebben het omgedraaid. Dus niet wat kost het, maar wat gaat het je opleveren.
Operationeel manager voorbereiding asbest Mohammed Elyazidi

Up-time

Tijdens de oriëntatiefase voor een robuuste oplossing met hoge droogcapaciteit lette Elyazidi vooral op kwaliteit, operationele betrouwbaarheid en de terugverdientijd. “Wij hebben het omgedraaid. Dus niet wat kost het, maar wat gaat het je opleveren. En hoe servicegericht is de leverancier, want up-time is zo belangrijk.” Uit ervaringen met een door Bronson Incubator Services opgeleverde, additionele droogstoof was gebleken dat het drogen vele malen sneller zou kunnen met hogecapaciteitsdrogers. “Het contact met hen liep al een tijdje. Ze hebben ons al goed geholpen toen we last kregen van storingen met de drogers. Ze zijn hier langsgekomen om de situatie te bekijken en hebben toen met wat constructieve aanpassingen de luchtcirculatie verbeterd, maar uiteindelijk is dat niet dé oplossing. Met hun driecompartimentenoplossing bleek het drogen minstens dubbel zo snel te kunnen. Drogen binnen de 5 uur in plaats van soms wel 16 uur, dat is een groot voordeel in een markt waarin je een 24-uurs service moet bieden.”

Extra droogcapaciteit

De voor de Kerst opgeleverd droogstoven van circa 2 x 2 x 2 meter bestaan uit 2 compartimenten met 4 deuren aan de natte kant van het proces en vier aan de overzijde, waar medewerkers met overdrukmaskers en beschermende kleding lopen. Door een slimme overdimensionering is bovendien het aantal karposities nu de helft meer dan in de oude situatie. “We kunnen nu 12 en niet 8 karren kwijt. Het nieuwe ontwerp is net een paar centimeter breder, wat heel veel ruimtewinst oplevert. Ik kan dus 12 karren in één batch meenemen en hoef in het weekend bijvoorbeeld niet terug te komen om nog eens 4 karren te plaatsen. Feitelijk kun je als je doorrekent 3x zo veel drogen in een dag als in de oude situatie. En met deze drogers zitten we nog niet op de limiet van wat we aankunnen. We willen op termijn kunnen verdubbelen en daar is deze capaciteit prima op berekend.” Hij vervolgt: “Wat er nu staat, gaat constructief niet kapot en heb je 15 jaar geen omkijken naar. Hooguit een keer een klein onderdeel vervangen of een scharnier. Kortom: continuïteit en veel meer droogcapaciteit, zodat we marktgroei gemakkelijk kunnen opvangen.”

Veiliger werken

Elyazidi’s collega’s reageren positief op de nieuwe situatie die de werkdruk heeft verminderd en mensen ontlast. “Fysiek is het werken in de nieuwe situatie een stuk lichter geworden, dat krijgen we ook terug van onze mensen. Onze medewerkers moesten steeds checken of het drogen klaar was, de zware bakken eruit trekken, en weer terugzetten als ze nog te nat waren. Dat is verleden tijd. En voor de analisten is het ook prettig. De boel is op tijd droog, zodat de microscopieafdeling volgens planning verder kan.” Vanuit veiligheidsoogpunt is de situatie ook verbeterd. Zo moet bij asbestmonsters het risico op contaminatie door inhalatie door medewerkers tot een minimum beperkt worden. Een inherent veilig uitgevoerde constructie voorkomt dat medewerkers door foutief handelen besmet kunnen raken. “Een veiligheidsissue is bijvoorbeeld dat je niet zomaar deuren open mag kunnen trekken en je een goede scheiding tussen vuile en schone ruimte borgt. Daarom moest de installatie zo ontworpen worden dat je nooit de deuren aan beide kanten van de stoof tegelijk open kunt trekken. Brandt er een rood lampje, dan is hij aan die kant geblokkeerd. Dat is met een interlock geborgd.”

asbestdroogstoofdroogstoven