Voor de Milieumeetdienst Luchtonderzoek van de Provincie Limburg heeft Da Vinci Laboratory Solutions een Automatic Air Montoring Analyzer (A2MA) geleverd: een GC -MS applicatie voor de bepaling van verontreinigingen in lucht met behulp van een on-line lucht-bemonsteringssysteem. De Limburgse milieumeetdienst heeft hiervoor een analysemethode ontwikkeld waarmee zowel online als offline bemonsterde lucht tot op ppb-niveau en lager, betrouwbaar geanalyseerd kan worden. De A2MA maakt gebruik van meerdere kleppen, een flow controller en een pomp. De verschillende posities op het kleppensysteem maken zowel online als offline monstername mogelijk. Bij online monstername in een meetwagen zuigt het kleppensysteem via een speciale meetmast lucht aan door de pakking in de liner. Voor de offline monsters worden de Tedlar bags gebruikt. Na een vooraf ingestelde tijd en flow wordt de liner in het in het draaggas van de GC–MS geschakeld en verwarmd, waardoor de analyten worden gedesorbeerd naar de GC kolom voor analyse.