1) Norminterpretatie ISO 17025:2018 Een kwaliteitssysteem implementeren, verder ontwikkelen, aansturen of toetsen vereist grondige normkennis. Wilt u dat alle deelnemers vanuit hun eigen rol dezelfde ‘taal’ spreken als het gaat om de interpretatie van de ISO17025:2018 norm? Deze training leert u de norm interpreteren, zodanig dat u datgene wat de norm beoogt, effectief leert vertalen naar uw organisatie. Onze trainers gaan in op de essentie en verduidelijken met concrete praktijkvoorbeelden de voor u relevante aspecten. Deze eendaagse training verzorgen wij op maat in uw eigen omgeving of online. Onderdelen: • Principes van een kwaliteitsmanagementsysteem • Doel, opbouw en interpretatie van de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 • Norminterpretatie • Casuïstiek en discussie • Presentaties over specifieke normonderdelen • Vragen en reflectie 2) (Praktijk-)training interne auditor ISO17025:2018 Gaat u audits uitvoeren in uw organisatie of wilt u het auditteam uitbreiden? En wilt u graag ondersteund worden op vlak van auditvaardigheden? Bij deze auditorentraining gaat u op een pragmatische wijze uw deskundigheid uitbreiden en zo de kans vergroten om uw organisatie beter te laten presteren. Deze training verzorgen wij op maat in uw eigen omgeving en/of online. U kunt kiezen voor een theoretische training met casuïstiek of een praktijktraining. Bij de praktijktraining wordt tevens een audit onder ‘coaching on the job’ uitgevoerd. U leert de audit gestructureerd en efficiënt voorbereiden, uitvoeren en rapporteren. De deelnemers leren: • Inoefenen van vaardigheden om audit voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren • Leren schrijven van een professioneel auditrapport • Nodige kennis voor het opzetten en implementeren van een intern auditsysteem Bent u geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Geschreven door