Het Eurofins Expertise Centre for Complex Carbohydrates and Chemistry (CCC) heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het meten van suikers in voedingsproducten. De methode meet in één run zes specifieke suikers én het totale suikergehalte. Het is erkend en goedgekeurd door de ISO, CEN en IDF als officiële analysemethode voor zuivel en zuivelproducten, inclusief zuigelingenvoeding, en voldoet aan AOAC 2018.001. Een aantal internationale wetgevende organen, waaronder de Europese Commissie (EC) en de Food and Drug Administration (FDA), eist specifieke en correcte etikettering van het aantal suikers in voedingsproducten. In het bijzonder vereist de EU-verordening nr.1169/2011 het verstrekken van voedingsinformatie aan consumenten. Daarnaast specificeren de Codex Alimentarius-richtlijnen voor voedingswaarde-etikettering (CAC / GL 2 - 1985) dat deze informatie moet bevatten over de in het voedsel aanwezige suikers. In dit geval betreft het dan alle mono- en disaccharides, behalve polyolen, isomaltulose en tagatose. Tot nu toe was er geen officiële onderzoeksmethode om al deze suikers tegelijk te testen. Gebaseerd op best practices Traditionele onderzoeksmethoden vragen om afzonderlijke tests voor iedere suiker via enzymatische analyses die het risico van onjuiste waarden met zich meebrengen. De nieuwe onderzoeksmethode van Eurofins CCC ondervangt deze ’traditionele’ analyseproblemen. Gebaseerd op de best practices van Eurofins en de EN-ISO 22184 / IDF 244, maakt deze gebruik van anionenuitwisselingschromatografie met hoge pH via gepulseerde amperometrische detectie (HPAEC-PAD). De methode omvat een waterige ethanolextractie van de suikers in het voedselmonster, gevolgd door klaring met Carrez-reagentia. Het geklaarde filtraat wordt verdund en vervolgens geanalyseerd in het HPAEC-PAD-systeem voor correcte kwantificering van de individuele suikers. TAT drastisch verminderd De analysemethode meet de volgende zes suikers: glucose, fructose, galactose, lactose, sucrose en maltose. Bovendien toont deze het totaalgehalte van de suikers die in een monster aanwezig zijn. Door slechts één meting te gebruiken, wordt de doorlooptijd drastisch verminderd en wordt de stabiliteit van de meting verhoogd. Momenteel is de nieuwe methode van toepassing op matrices voor levensmiddelen en diervoeders, die retailproducten en etiketteringsvereisten omvatten.

Geschreven door
Suikeranalyse