De norm is voor de Nederlandse praktijk belangrijk omdat Nederlandse laboratoria puntafzuigingen met beweegbare afzuigarm veel gebruiken. Hierbij is vaak onduidelijk aan welke prestatie-eisen de AEA (articulated extraction arm) moet voldoen, hoe die gerealiseerd en gewaarborgd worden (en waarvoor), en hoe de AEA’s gebruikt kunnen worden.

Zo worden AEA’s nog regelmatig ingezet bij risicovolle werkzaamheden terwijl ze daar niet voor ontworpen zijn. Ook worden ze ingezet met een lager debiet dan voorgeschreven door de fabrikant zonder dat de invloed hiervan op de prestaties bekend is. Ook wijkt het gebruik vaak af van het gebruik zoals bedoeld door de fabrikant.

Deze norm maakt het mogelijk producten te vergelijken op basis van gestandaardiseerde testmethodieken. Hij schrijft ook voor dat de handleiding duidelijke instructies voor installatie en randvoorwaarden bevat en geeft richting aan het benodigd onderhoud voor ingebruikname en instandhouding.