De nieuwe, elektrische smeltmachine voor XR-F glasparels van Fluxana heeft kenmerken, zoals: - de te smelten monsters komen vanaf de onderzijde in de oven waardoor minimaal warmteverlies optreedt bij het wisselen van de monsters - het materiaal dat verhit wordt, zoals de ovenwanden en de monsterhouders, zijn van een uniek, flux-inert materiaal. Daardoor treedt er bij morsen van smeltmiddel geen schade op - door een spiegeltje aan de bovenzijde en een venster kan het monster worden geobserveerd tijdens het smeltproces - het roermechanisme tijdens het smelten zorgt voor een ongeëvenaarde homogeniteit. Omdat alle monsters onder exact dezelfde omstandigheden worden gesmolten is de reproduceerbaarheid perfect - applicaties die ontwikkeld zijn op de bekende Vulcan, door gas verhitte smeltmachines kunnen worden overgezet op de Vitriox - de Vitriox-systemen kunnen ook worden geleverd in een huurkoopovereenkomst.

Geschreven door