Henk Laarman volgt per 1 juni Herman van den Berg op als directeur van waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle. Laarman vervulde diverse (leidinggevende) functies binnen de drinkwatersector, bedrijfsgezondheid- en afvalbranche. Hij is sinds 2014 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij AQUON, het waterlaboratorium van de negen waterschappen in het midden en het zuiden van Nederland. Waterlaboratorium Aqualysis richt zich vooral op onderzoek in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodems in Midden- en Oost-Nederland. Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 monsters verwerkt waarop circa 800.000 analyses worden uitgevoerd, zowel chemisch als hydrobiologisch onderzoek. De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland zijn de belangrijkste opdrachtgevers.