Anaspec Solutions heeft naast FTNIR en NRM test instrumenten voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses een uitbreiding afgerond om diverse toepassingen voor de deeltjesanalyses mogelijk te maken. Wij zijn nu in staat om vanaf 1nm tot 2000 µm testen uit te voeren. De PSD van een materiaal kan belangrijk zijn in het begrijpen van de fysische en chemische eigenschappen. Het beïnvloedt de sterkte en de dragende eigenschappen van bijvoorbeeld gesteenten en grondlagen. Het beïnvloedt de reactiviteit van vaste stoffen tijdens chemische reacties Deeltjes moeten zeer nauwkeurig gemeten en gecontroleerd worden in veel industriële producten zoals tijdens de productie van toner voor de printer en of cosmetische producten. Bij deeltjeskarakterisering vormen de  deeltjesgrootte en de lading twee van de belangrijkste kenmerken van colloïdale suspensies en oplossingen, zoals het geval is bij nanodeeltjes, eiwitten en polymeren. Latexen, liposomen, virussen en vele anderen vallen hier eveneens onder. Brookhaven instruments Corporation is een pionier in lichtverstrooiingstechnieken en deeltjesgrootte-instrumentatie. Twee modules kunnen worden gekoppeld aan de instrumentatie om molecuul gewicht te kunnen bepalen. Brookhaven instruments Corporation biedt gebruikers hierdoor ultieme flexibiliteit. Als vorm en grootte van belang zijn in het micron bereik dan is het gebruik van de Eyetech aan te bevelen. De Eyetech maakt het mogelijk om zowel de deeltjesgrootte als de vorm te kunnen bepalen. Deze techniek biedt ook meer accessoires om in alle voorkomende gevallen te kunnen meten. De Eyetech maakt het deeltjesgrootte pakket van Anaspec Solutions compleet. In de laboratoria van Anaspec Solutions en haar partners kunnen diverse testen en demonstraties georganiseerd worden om de werking en de resultaten aan de eindgebruiker te tonen.

Geschreven door