NEN publiceert ontwerprichtlijn voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
152 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: NEN publiceert ontwerprichtlijn voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen

NEN heeft op 3 juni het ontwerp gepubliceerd van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 9021 “Kwaliteitsmanagement – Richtlijnen voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen”. Het ontwerp is beschikbaar voor de openbare commentaarperiode. Deze loopt tot en met augustus 2022.

Praktische handvatten

Als zich een afwijking voordoet, zijn veel organisaties al blij als die snel kan worden opgeheven met een correctie. Vaak wil men ook echt verbeteren, maar loopt men vast. Hoe nu verder? Om organisaties hierbij te helpen wordt door NEN de NPR 9021 ontwikkeld met praktische handvatten voor het nemen van effectieve corrigerende maatregelen. Hiermee wordt niet alleen een correctie toegepast, maar ook de oorzaak van een afwijking weggenomen. Daardoor zal de afwijking zich niet meer herhalen en wordt gewerkt aan de verbetering van het managementsysteem van de organisatie.

Normcommissie Kwaliteitsmanagement

Ontwerprichtlijn NPR 9021 is geschreven op initiatief van de normcommissie “Kwaliteitsmanagement”. De tekst is opgesteld door een daarvoor ingestelde werkgroep bestaande uit 15 mensen met verschillende achtergronden in verschillende sectoren die een breed scala van managementsysteemnormen bestrijken. De beschreven werkwijze is vooral gericht op kwaliteitsmanagementsystemen, maar evenzogoed bruikbaar voor andere (management)systemen, zoals voor milieumanagement, informatiebeveiliging en gezond en veilig werken.

De commentaarperiode voor NPR 9021 loopt van juni tot en met augustus 2022. Daarna zal de werkgroep zich over de binnengekomen commentaar gaan buigen en de definitieve tekst gereed maken. De verwachting is dat NEN NPR 9021 eind 2022 zal publiceren.

Lees het hele artikel icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:NEN publiceert ontwerprichtlijn voor het uitvoeren van corrigerende maatregelen

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer