Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023-2026

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
31 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023-2026

Binnen een groot aantal bedrijven bestaat nog te vaak een beperkt bewustzijn over de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek. En dat ondanks het feit dat gevaarlijke stoffen verreweg de grootste veroorzaker is van beroepsziekten. Jaarlijks sterven er naar schatting 4.100 mensen aan een beroepsziekte. Daarvan sterven 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Ter vergelijk: het jaar 2021 telde 581 doden in het verkeer.

Programma gevaarlijke stoffen
Ook in de komende jaren blijft het onderwerp blootstelling aan gevaarlijke stoffen hoog op de agenda staan van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Naast de inmiddels bekende CMR-stoffen zal de Inspectie ook extra aandacht hebben voor de sensibiliserende, irriterende en neurotoxische stoffen. Om extra aandacht voor werken met gevaarlijke stoffen werkt de inspectie aan het in hun kracht zetten van ondernemingsraden. Ook zullen zij intensiever gaan samenwerken met bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten.

Meerjarenplan 2023-2026
Meer weten over de ambities, werkwijzen en activiteiten van de Nederlandse Arbeidsnspectie in de komende 4 jaren? Neem dan contact op met Wesley Jacobs (via [email protected]) en om het meerjarenplan en de bijbehorende bijlagen digitaal te ontvangen.

Geschreven door

Logo van:Meerjarenplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2023-2026

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer