Meer NMR QC monsters per uur

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Meer NMR QC monsters per uur

De MQC+ benchtop NMR analyzer van Oxford Instruments meet olie, vet, water en fluor in een verscheidenheid aan monsters, en is helemaal toegerust op het gebruikt voor kwaliteitscontrole. Een analyse met behulp van de MQC+ duurt van enkele seconden tot enkele minuten, wat betekent dat een groot aantal monsters snel en efficiënt kan worden verwerkt.
Laboratoriumproductiviteit en efficiëntie krijgen nu een extra impuls met de nieuwe MQ-Auto, een robotsysteem dat de werktijd van de MQC+ vergroot en laboratoriumpersoneel vrijmaakt voor intensievere taken.
Het MQ-Auto-systeem is gebaseerd op een krachtige robotarm en een reeks monsterrekken en conditioneringsstations.
De veiligheid van de laborant wordt gewaarborgd door de vele ingebouwde veiligheidsfuncties. De robotarm zelf is een zogenaamde ”collaboratieve robot”, ontworpen om automatisch te stoppen als een obstructie – zoals een arm – wordt aangetroffen op zijn pad. Daarnaast is de hele autosampler
installatie ondergebracht in een transparante vergrendelde behuizing. De robotarm schakelt uit als de deur wordt geopend.
De MQ-Auto wordt bestuurd door de software op de interne of externe pc. Met de software is het mogelijk om monsters met verschillende kalibraties uit te voeren, en de bewerking te onderbreken
halverwege de looptijd om nog meer monsters toe te voegen.
Optioneel is een balans beschikbaar voor toepassingen waarvoor monsters moeten worden gewogen, en een barcodelezer voor monsteridentificatie.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark